Wij maken gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies van derden, voor het bijhouden van statistieken en het tonen van specifieke content, zoals filmpjes.

 

Onderhoud infrastructuur

13-04-2015

Auteur(s)

  • Hannie Wolters (voormalig medewerker)
  • Jappie van den Bergs (voormalig medewerker)

De Noordelijke Rekenkamer heeft een onderzoek uitgevoerd naar het onderhoud van provinciale wegen, kanalen, bruggen en sluizen. De provincie is wettelijk verplicht om de infrastructuur in een goede staat te onderhouden. Door bezuinigingen waren de beschikbare onderhoudsbudgetten voor de infrastructuur flink onder druk komen te staan met als risico het ontstaan van achterstanden in het onderhoud. Hierdoor zou de kwaliteit van de te onderhouden objecten gestaag afnemen en kon functieverlies gaan optreden.

Het door de Rekenkamer uitgevoerde onderzoek heeft betrekking op de periode 2007-2013. Nagegaan is  hoe de provincies zijn omgegaan met het spanningsveld tussen enerzijds de verplichting om de infrastructuur in een goede staat te houden en anderzijds het afgenomen beschikbare onderhoudsbudget.