Wij maken gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies van derden, voor het bijhouden van statistieken en het tonen van specifieke content, zoals filmpjes.

 

Op eigen benen? Beëindigen sociaal beleid

28-11-2016

Auteur(s)

  • Jappie van den Bergs (voormalig medewerker)

De Noordelijke Rekenkamer heeft de gevolgen onderzocht van provinciale bezuinigingen op maatschappelijke instellingen. Aanleiding voor die bezuinigingen was het resultaat van een landelijke discussie over de taakverdeling tussen Rijk, provincies en gemeenten (Bestuursakkoord 2008-2011). Afgesproken werd dat vooral gemeenten en niet provincies verantwoordelijk zouden zijn voor het sociale domein.

Die bestuurlijke afspraak heeft tot gevolg gehad dat provincies na 2008 hun sociale beleid hebben herzien en subsidierelaties met een aantal maatschappelijke instellingen afgebouwd. De Rekenkamer heeft met het rapport de Statenleden van Drenthe, Fryslân en Groningen geïnformeerd over de uitvoering van het gewijzigde beleid, de doorgevoerde bezuinigingen bij een aantal maatschappelijke instellingen en de gevolgen daarvan voor de instellingen. De Rekenkamer richtte zich hierbij op de periode 2009-2015.