Wij maken gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies van derden, voor het bijhouden van statistieken en het tonen van specifieke content, zoals filmpjes.

 

Provinciale grip op risicobedrijven

20-04-2016

Auteur(s)

  • Edwin de Jong (senior-onderzoeker)
  • Hannie Wolters (voormalig medewerker)

De Noordelijke Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar bedrijven met grote risico's voor de leefomgeving. Binnen de provinciegrenzen van Groningen, Fryslân en Drenthe bevonden zich 41 bedrijven die aan te merken waren als zeer risicovol. Het ging daarbij om bedrijven die gevaarlijke (chemische) stoffen bewerkten en/of opsloegen. De risico's voor de veiligheid van werknemers, de omgeving en het milieu waren daar significant hoger dan bij andere bedrijven. Met ingang van 2014 voerden provincies niet langer zelf de taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving bij deze risicovolle bedrijven uit maar werden deze taken - onder verantwoordelijkheid van de provincies - uitgevoerd door daartoe gespecialiseerde omgevingsdiensten. Voor het Noorden is dit de (Brzo)- Omgevingsdienst Groningen. Deze 'onafhankelijke' uitvoering is onderdeel van de kwaliteitsverbetering van het toezicht op deze risicovolle bedrijven die sinds 2004 in gang is gezet.

De Rekenkamer heeft met dit onderzoek in kaart willen brengen of het provinciale toezicht op majeure risicobedrijven - waarvan de uitvoering is uitbesteed - voldoende bijdroeg aan de gewenste staat van veiligheid bij deze risicobedrijven.