Wij maken gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies van derden, voor het bijhouden van statistieken en het tonen van specifieke content, zoals filmpjes.

 

Reststoffen Energie Centrale Harlingen (Fryslân)

16-12-2013

Auteur(s)

  • Hannie Wolters (voormalig medewerker)
  • Edwin de Jong (senior-onderzoeker)
  • Mijke Boedeltje (voormalig medewerker)
  • Michiel Lieberom (voormalig medewerker)

Downloads

Het onderzoek naar het proces van vergunningverlening aan de Reststoffen Energie Centrale (REC) in Harlingen is gedaan op verzoek van Provinciale Staten van Fryslân. Het onderzoek wees uit dat het proces van vergunningverlening indertijd onder grote tijdsdruk heeft gestaan, mede door een ambitieuze planning, het verstrijken van een subsidietermijn en vrees voor schadeclaims. Een andere conclusie uit het rapport is dat de vergunningverlening niet altijd zorgvuldig was verlopen. Sommige milieuaspecten waren onvoldoende in kaart gebracht en belangen van ruimtelijke ordening en natuurbescherming waren niet of op een te laat moment meegewogen. De provincie had daarnaast onderschat dat openbaarheid van informatie en het serieus nemen van burgers onmisbaar zijn om draagvlak te creëren.

De Noordelijke Rekenkamer beval de provincie Fryslân aan om in het vervolg belangen integraal af te wegen, zich minder afhankelijk te maken van externe adviezen en actiever en burgers opener van informatie te voorzien. Ook vond zij het van groot belang dat GS en PS goed werden geïnformeerd over de ontwikkelingen in het traject van milieuvergunningverlening.