Wij maken gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies van derden, voor het bijhouden van statistieken en het tonen van specifieke content, zoals filmpjes.

 

Ruimte voor inbreng

08-02-2021

Auteur(s)

  • Edwin de Jong (senior-onderzoeker)
  • Sieger Veenstra (junior-onderzoeker)

De zorg voor een duurzame ruimtelijke ontwikkeling is een kerntaak van de provincie. Waar provinciale ruimtelijke belangen in het geding zijn, is de provincie aan zet. Dat is het geval als er bovengemeentelijke aspecten aan de orde zijn. Provinciale Staten formuleren de provinciale belangen in de structuurvisie en leggen deze bindend vast in de provinciale verordening.

Zij formuleren provinciale ruimtelijke belangen die gerelateerd zijn aan verschillende beleidsthema’s, zoals natuur, landschap en infrastructuur. Het is een trend om omwonenden en inwoners actief te betrekken bij provinciale planvorming en provinciale projectontwikkeling. Ook de provincies Drenthe, Fryslân en Groningen hebben die ambitie. 

In het onderzoek 'Ruimte voor inbreng' staat de manier centraal waarop ruimtelijke kwaliteit wordt vormgegeven door middel van procesparticipatie door burgers en maatschappelijke instellingen. Daarbij is ingezoomd op ruimtelijke ingrepen met een provinciaal belang. Onderzocht is welke ruimte burgers en maatschappelijke instellingen kregen om te participeren, hoe zij hun participatie waardeerden en welk resultaat hun inbreng had.