Wij maken gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies van derden, voor het bijhouden van statistieken en het tonen van specifieke content, zoals filmpjes.

 

Terugblik: ontwikkeling jeugdzorg

20-04-2011

Auteur(s)

  • Hannie Wolters (voormalig medewerker)

Wat is de doorwerking van de aanbevelingen van de Noordelijke Rekenkamer aan de provinciebesturen?

In dit eerste terugblikonderzoek keek de Noordelijke Rekenkamer terug op de doorwerking van haar onderzoek naar de jeugdzorg, uit 2006. De Noordelijke Rekenkamer signaleerde destijds dat het aanbod van jeugdzorg niet was afgestemd op de behoefte daaraan. Vijf jaar na dato bekeek de Rekenkamer in een nieuw onderzoek wat de provincies met de aanbevelingen hadden gedaan en wat de actuele stand van zaken was.

De rekenkamer concludeerde dat de jeugdzorg in de provincie Drenthe over de hele linie verbeterd was; een verbeterpunt was de informatieuitwisseling tussen Bureau Jeugdzorg en de zorgaanbieders. Ook in de provincie Fryslân waren forse verbeteringen doorgevoerd; de indicatiestelling en de lengte van de wachttijden waren echter vatbaar voor verbetering. Ook de jeugdzorg in de provincie Groningen stond er beter voor dan vijf jaar eerder.