Wij maken gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies van derden, voor het bijhouden van statistieken en het tonen van specifieke content, zoals filmpjes.

 

Terugblik: Platteland

03-09-2014

Auteur(s)

  • Edwin de Jong (senior-onderzoeker)
  • Haedewych van Kampen (voormalig medewerker)

In 2008 publiceerde de Noordelijke Rekenkamer een onderzoek naar toerisme en recreatie en in 2011 een rapport over de uitvoering van het beleid dat betrekking heeft op de sociaal-economische vitalisering van het platteland.

In dit terugblikonderzoek is de rekenkamer nagegaan of er op beide beleidsterreinen in de projectbeoordeling veranderingen zijn opgetreden. Hoofdvraag luidde als volgt: In hoeverre hebben de aanbevelingen van de Noordelijke Rekenkamer op het gebied van recreatie en toerisme en sociaal-economische vitalisering van het platteland geleid tot veranderingen in het beleid en de uitvoering daarvan door de provincies Drenthe, Fryslân en Groningen, en welke factoren kunnen deze verandering of het ontbreken daarvan verklaren?