Wij maken gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies van derden, voor het bijhouden van statistieken en het tonen van specifieke content, zoals filmpjes.

 

Terugblik: Waddenfonds (Fryslân, Groningen en Noord-Holland)

23-01-2018

Auteur(s)

  • Jappie van den Bergs (voormalig medewerker)
  • Manon Bueving (voormalig medewerker)

In samenwerking met de Randstedelijke Rekenkamer heeft de Noordelijke Rekenkamer een vervolgonderzoek naar het Waddenfonds uitgevoerd.

Dit onderzoek richtte zich op de aanbevelingen die de Noordelijke en de Randstedelijke Rekenkamer deden naar aanleiding van de decentralisatie van het Waddenfonds van het Rijk aan de samenwerkende provincies Fryslân, Groningen en Noord-Holland in 2012. Onderzocht is of de aanbevelingen zijn opgevolgd en wat dit heeft betekend voor beslissingen over de subsidieaanvragen, de subsidievaststelling, de monitoring van projecten en de informatievoorziening aan PS. In de tweede plaats is onderzocht hoe de uitvoering van het gedecentraliseerde Waddenfonds in brede zin is verlopen in de periode 2012 tot en met 2016.