Wij maken gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies van derden, voor het bijhouden van statistieken en het tonen van specifieke content, zoals filmpjes.

 

Toerisme en recreatie

21-02-2008

Auteur(s)

  • Jelmer Pijlman (voormalig medewerker)
  • Hannie Wolters (voormalig medewerker)

De Noordelijke Rekenkamer deed onderzoek naar toerisme en recreatie in de provincies Drenthe, Fryslân en Groningen.

De toeristische recreatieve sector droeg in belangrijke mate bij aan de economische bedrijvigheid. Tegelijkertijd konden toerisme en recreatie een inbreuk betekenen op natuurwaarden en beslagleggen op de ruimtelijke omgeving. Deze spanning plaatste de provincies mogelijkerwijs voor een dillemma, aangezien zij op elk van die beleidsterreinen doelstellingen hadden geformuleerd. Met dit onderzoek heeft de Noordelijke Rekenkamer de vraag beantwoord of de provincies erin slaagden gelijktijdig invulling te geven aan de ontwikkeling van toerisme en recreatie en aan de gebiedsspecifieke ruimtelijke kwaliteit die de provincies nastreefden.