Wij maken gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies van derden, voor het bijhouden van statistieken en het tonen van specifieke content, zoals filmpjes.

 

Uit het oog uit het hart? Revolverende fondsen

22-03-2021

Auteur(s)

  • Klaas Kwakkel (senior-onderzoeker)
  • Sieger Veenstra (junior-onderzoeker)

De oprichting en het gebruik van revolverende fondsen als instrument om maatschappelijke doelen te realiseren is een ontwikkeling die zich bij de overheid al langere tijd voordoet. Zo zijn er op Rijksniveau sinds 2008 ruim 20 revolverende fondsen bijgekomen (Algemene Rekenkamer, 2019).

Ook de provincies Drenthe, Fryslân en Groningen hebben diverse revolverende fondsen opgericht; met ieder hun eigen doelen en kenmerken. Het onderbrengen van provinciaal geld in een extern beheerd revolverend fonds roept allerlei vragen op. Op welke manier kunnen Provinciale Staten sturing geven aan de besteding van de publieke middelen en hoe vindt verantwoording plaats? Worden de vooraf gestelde doelen van de fondsen bereikt? Is een revolverend fonds voor het bereiken van die doelen eigenlijk wel het meest geschikte instrument? In hoeverre komen de middelen in het fonds daadwerkelijk terug en welke risico’s lopen de provincies met het op afstand zetten van hun middelen? Het onderzoek geeft antwoord op die vragen.