Wij maken gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies van derden, voor het bijhouden van statistieken en het tonen van specifieke content, zoals filmpjes.

 

Vervolgonderzoek: Noordelijk cultuurbeleid

25-09-2008

Auteur(s)

  • Hannie Wolters (voormalig medewerker)

De Noordelijke Rekenkamer deed onderzoek naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het cultuurbeleid van de drie noordelijke provincies (een vervolg op de quick scan uit 2007).

De Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar alle door de provincies in 2006 verstrekte cultuursubsidies op het gebied van musea, podiumkunsten en festivals. Kernvraag was, wat de gesubsidieerde culturele activiteiten opleverden en wat deze activiteiten bijdroegen aan het bereiken van de provinciale doelen op het beleidsterrein cultuur. Alle drie de provincies bleken onvoldoende gegevens  te hebben om die vragen te kunnen beantwoorden.