Wij maken gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies van derden, voor het bijhouden van statistieken en het tonen van specifieke content, zoals filmpjes.

 

Vitalisering van het platteland

23-11-2010

Auteur(s)

  • Jappie van den Bergs (voormalig medewerker)
  • Petra Post (voormalig medewerker)
  • Hannie Wolters (voormalig medewerker)
  • Haedewych van Kampen (voormalig medewerker)
  • Bruno Steiner (voormalig medewerker)

De Noordelijke Rekenkamer publiceerde in 2010 en 2011 rapporten over het onderzoek naar de door de provincies verstrekte subsidies voor het verhogen van de leefbaarheid en werkgelegenheid op het noordelijke platteland.

In 2010 verscheen het rapport over de vitalisering van het Groningse platteland; in 2011 volgden de rapporten over het Drentse en het Friese platteland. De Rekenkamer ging in op het toenemende belang dat de provincie en andere overheden (EU) toekenden aan de leefbaarheid en werkgelegenheid in het buitengebied. Uit het onderzoek kwam naar voren dat de subsidie regelmatig niet daar terecht kwam waar die het meest nodig was. Daarnaast subsidieerden de provincies relatief weinig projecten die bedoeld waren voor verbreding van de plattelandseconomie. Het accent lag meer op leefbaarheid dan op het scheppen van werkgelegenheid. De rol van de bewoners(organisaties) en de gebiedsorganisaties was beperkt.