Wij maken gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies van derden, voor het bijhouden van statistieken en het tonen van specifieke content, zoals filmpjes.

 

Werkt Het?

12-11-2018

Auteur(s)

  • Klaas Kwakkel (senior-onderzoeker)
  • Maria de Lange (voormalig medewerker)
  • Michiel Herweijer (voormalig medewerker)

Het versterken van de regionale economie en het bevorderen van werkgelegenheid is een beleidsdoel waarvoor Drenthe, Fryslân en Groningen zich al geruime tijd op allerlei manieren inzetten. Zo subsidieerden de provincies infrastructurele projecten die (mede) tot doel hebben banen te creëren. Normaliter wordt voor dergelijke projecten van tevoren een raming van het verwachte aantal arbeidsplaatsen opgesteld. Mede op grond van deze prognose wordt subsidie toegekend. Wanneer het project is afgerond, moet worden vastgesteld of het verwachte aantal banen daadwerkelijk werd gecreëerd.

De Noordelijke Rekenkamer heeft voor een aantal structuurversterkende projecten onderzocht of en hoe geraamd is hoeveel banen er zouden ontstaan als gevolg van de realisatie van dat project. Vragen die daarbij centraal staan waren: Wie gaf opdracht voor de raming, wie heeft de raming opgesteld, welke veronderstellingen werden daarbij gehanteerd? Is de raming realistisch en deugdelijk? Is tussentijds geëvalueerd en bijgesteld? Is na afronding van het project gecontroleerd of het verwachte aantal arbeidsplaatsen gerealiseerd is? Door wie? Als de prognose niet uitkwam, is daar dan een verklaring voor gegeven? Is duidelijk of het gaat om structurele of tijdelijke, deeltijd- of voltijdbanen? De Rekenkamer heeft Statenleden hiermee inzicht gegeven in de manieren waarop van te voren en achteraf de werkgelegenheidseffecten van gesubsidieerde projecten werden ingeschat en vastgesteld.