Wij maken gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies van derden, voor het bijhouden van statistieken en het tonen van specifieke content, zoals filmpjes.

 

Zoektocht naar duurzaamheid in het landbouwbeleid

02-07-2020

Auteur(s)

  • Simone Steenbeek (voormalig medewerker)
  • Harold van Dijk (voormalig medewerker)

Duurzaamheid en natuurinclusiviteit krijgen in het landbouwbeleid steeds meer aandacht. Ook Drenthe, Fryslân en Groningen streven naar een meer duurzame en natuurvriendelijke landbouw. Zij zien als hun rol vooral het faciliteren en stimuleren van ontwikkelingen die leiden tot een meer duurzame landbouw.

De Noordelijke Rekenkamer heeft onderzocht op welke manier de noordelijke provincies in de periode 2012 tot en met 2018 met subsidieverstrekking op bijvoorbeeld het gebied van duurzaam ondernemen, circulaire landbouw en biologische landbouw hebben bijgedragen aan een verduurzaming van de landbouw. Per provincie zijn twee subsidieprojecten nader onderzocht. Daarnaast is voor het veenweidegebied in Fryslân en de Veenkoloniën in Drenthe en Groningen beschreven wat de provincies in samenwerking met andere partijen hebben ondernomen om tot een duurzamere landbouw te komen.

De Noordelijke Rekenkamer tracht met dit onderzoek Statenleden inzicht te geven in de manier waarop provinciale middelen voor de verduurzaming van de landbouw zijn ingezet en, vooral, wat de resultaten daarvan zijn.